14 września 2023

Wizualne myślenie

Zapowiedź: Myślenie wizualne to myślenie obrazami, wykorzystywanie wizualizacji w myśleniu. Pomaga ono w rozwoju praktycznej wyobraźni i zdolności do wizualizacji złożonych kwestii. Warto stosować je zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym.

 

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to jest, że potrafisz sobie wyobrazić coś, czego nigdy nie widziałeś? Tak mawiał: „Jeśli możesz sobie coś wymarzyć, możesz to zrobić.”

 To właśnie dzięki naszej zdolności do myślenia wizualnego. Od najmłodszych lat nasz mózg przetwarza informacje w postaci obrazów. Kiedy słyszymy słowo “jabłko”, nie widzimy w głowie tego słowa, ale obraz pięknego owocu, który wywołuje u nas pobudzenie kubków smakowych.

 

Dzisiaj o myśleniu wizualnym. Czym ono jest?

Myślenie wizualne to wykorzystywanie wizualizacji w myśleniu. Mogą one przyjąć formę: obrazów, dźwięków, wszelkim wyobrażeniom, które angażują wszystkie nasze zmysły. 

Wynika ono z tego, że ludzie kodują informacje w dwóch kanałach: werbalnym oraz wizualnym (w tym artykule też była o tym mowa: Komunikacja wizualna). Zdarzyło Ci się pewnie coś „widzieć”, ale nie umieć tego opisać. Prawdopodobnie też kiedyś umiał_ś coś opowiedzieć, ale nie „widział_ś” tego w swoim umyśle.

 

Myślenie wizualne jest sposobem na zintegrowanie tych dwóch kanałów, aby dać nam spójny obraz.

Etapy wizualnego myślenia

Pierwszym etapem poznawania myślenia wizualnego jest wzbogacenie zwykłego sposobu myślenia o obrazy. Efektem jest rozwój praktycznej wyobraźni i zdolności do wizualizacji złożonych kwestii. Mogą w tym pomóc: 

  • kreatywność;
  • interdyscyplinarność;
  • zadawanie pytań;
  • robienie znanych rzeczy w inny sposób.

 

Drugim etapem są rysunki, które podsumowują informacje. Wystarczą nawet najprostsze ilustracje, symboliczne ikony ograniczające się w kolorach oraz wykorzystywanych kształtach. Sprawdź alfabet wizualny tutaj, który jest wykorzystywany również w komunikacji.

A co z talentem do rysowania?

Przy myśleniu wizualnym usuń to wyrażenie ze słownika. Rysunki nie muszą być przesadnie skomplikowane, aby przekazać to, co chcesz.

Poza tym, jakość rysunków można polepszyć i szlifować, dokładnie tak, jak każdą inną umiejętność! Wystarczy zasada 3xP: Praktykuj, Praktykuj i jeszcze raz Praktykuj (bo praktyka czyni mistrza!). Dodatkowo mogą wesprzeć: otwartość na eksperymenty (poprzez zabawę!) oraz rady wzięte od doświadczonych osób. Wszystko po to, aby 

 

Myślenie wizualne ma też mocne podstawy naukowe. Jeżeli chcesz poznać wyniki pierwszych w Polsce badań o myśleniu wizualnym, to znajdziesz je tutaj2. (RAPORT_Myslenie_Wizualne_2018.pdf (pw.edu.pl))

 

Przykłady myślenia wizualnego:

•         Sketchnoting – czyli notatki rysunkowe. Można wykonywać je w pracy, w domu, podczas zabaw z dziećmi, jako podsumowanie różnych materiałów (więcej o nich tutaj).

•         Graphic Recording (GR) – czyli zapis wizualny – jest wielkoformatowym zapisem graficznym, który stanowi rysunkową esencję ze spotkania, konferencji, seminarium, zlotu czy szkolenia.

•         Facylitacja graficzna – jest wsparciem graficznym tego, co dzieje się w trakcie spotkań, seminariów, warsztatów, konferencji.

•         Wideo tłumaczące (Explainer Videos - EV) – krótkie filmy, które coś wyjaśniają. Filmy tego typu mogą prezentować działanie danej organizacji, produktu czy usługi. Mogą też omawiać nowy program urzędowy lub rządowy. Często też wykorzystuje się je jako podsumowanie i prezentowanie wyników badania lub projektu. Zwykle przekazowi wizualnemu rysująca ręka, głos lektora, lub napisy.

Chcesz zobaczyć przykłady?

Zajżyj do portfolio, na mój profil na Pinterest lub fanpage BeatRYSy.

 

© 2024 Copyright By BeatRYSy  

All Rights Reserved